Viser arkivet for stikkord løype

Lysløypa i Askim

Lysløypa i Askim går fra Askimhallen/Askim kapell og gjennom Prestegårdskogen i en loop. Du kan velge ulike lengder på turen. Du kan også gå ned mot jernbanen ved Sollia. Løypa starter egentlig ved Askimhallen, men mange velger å starte ved Askim kapell, der markøren på kartet er satt. Det meldes om bra forhold i disse dager. Denne Origo-brukeren er ikke særlig oppdatert på løypa, så jeg håper at andre brukere kan legge ut bedre og mer utfyllende informasjon. Flytt gjerne på kartmarkørene/legg til flere også!