Viser arkivet for stikkord ildsjeler

Uttrykk din takk til løypekjørerne/ildsjelene

.. med noen kroner neste gang du er i nettbanken. Jeg oppfordret i mitt debattinnlegg i Smaalenenes Avis, 8. januar i år, at de som har lyst til å takke for de fine løypene i Indre Østfold, kan gjøre det på en giro med f.eks kr 200,- (eller mer). Oversikt over løypeansvarlige og kontonummer ligger på www.askimgolf.no, men bør jo legges til denne sonen. Jeg har fått et par spørsmål fra Spydeberg- og Eidsbergbeboere som etterspør sine løypeansvarliges kontonummer. Det kan de gjøre ved å se på askimgolf.no.
Innlegget finner du ved å lese mer.

Les mer…